Консалтингот создава вредност овозможувајќи подобро и рационално искористување на ресурсите на компанијата, давајќи поддршка и насочување кон донесување на подобри бизнис одлуки, како и подобрување на вкупните резултати на компанијата.

  • Стратегиски развој
  • Маркетинг стратегии
  • Развој на човечки ресурси
  • Бизнис планирање

Медија

banner 300x250 placeholder

banner 300x250 placeholder